Psychoterapia

V individuálnych a skupinových terapiách vychádzam najmä z Geštalt terapie, metódy Cesta, Rogeriánskej psychoterapie a Mindfulness - všímavosti.

Kontakt

Mgr. Tibor Oros - akreditovaný terapeut Miesto terapií:
Bratislava, U Vodnára, Mierova ul. č. 116
mapa: www.uvodnara.eu
podľa dohody:
Myjava, Košice a Brno
+421 918 224 336 tibor.oros.sk@gmail.com